Handgemaakte baby en kinderkleding
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy verklaring

Privacy verklaring Iek&Jet

 

Gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming, de nieuwe Privacywet 2018

 

Identiteit van de ondernemer Iek&Jet

Naam ondernemer: Iek & Jet. Handelend onder de naam/namen: Iek & Jet - webshop in baby en kinderkleding, accessoires en cadeautjes.  Vestigingsadres: Iek & Jet, Romerostraat 7, 1069 NP Amsterdam. E-mail: [email protected]. Telefoonnummer:06-22928743. Bereikbaarheid op maandag, woensdag en donderdag van 10:00-17:00 uur. KvK-nummer: 57274835. Btw-nummer: 

 

 

Gevraagde gegevens gebruiker

Voor Iek&Jet worden alleen de noodzakelijke persoonsgegevens gevraagd voor het afronden van betalingen van producten op de website.

Dit De gebruiker wordt gevraagd persoonlijke gegevens Voor de betaling van producten van Iek&Jet zijn persoonsgegevens van belang om de betaling af te kunnen ronden.

 

De gebruiker wordt gevraagd om de volgende gegevens in te voeren tijdens de betaling op de website van Iek&Jet 1) voor- en achternaam, 2) e-mailadres, 3) gebruikersnaam, tevens zijn de factuurgegevens nodig: 4) straatnaam, 5) postcode en woonplaats, 6) telefoonnummer.

 

Privacy by design: Alleen de persoonsgegevens worden verzamelt die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.

Privacy by default: Er wordt verder niet gebruik gemaakt van-, of gevraagd naar bijzondere persoonsgegevens zoals iemands gezondheid, ras of andere dergelijke persoonsgegevens. Tevens worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is.

 

Doel van gegevensvastlegging

Het doel van de gegevensvastlegging heeft tevens te maken met het opstellen van facturen van de klanten en is noodzakelijk voor de afronding van de betaling op de website. Verder wordt er niet gebruik gemaakt van de persoonsgegevens.

 

 

Accepteren van de privacy voorwaarden

Voor het verwerken van persoonsgegevens wordt er voldaan aan de wettelijke grondslagen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Door op ‘Kopen’ te klikken plaats ik een bestelling met betaalplicht en ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.

Wanneer de gebruiker geen toestemming of goedkeuring geeft voor de privacy verklaring en algemene voorwaarden kan de betaling van de bestelling op Iek&Jet niet plaatsvinden.

2) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Zoals eerder beschreven in het hoofdstuk Doel van gegevensvastlegging, zijn de persoonsgegevens noodzakelijk om de betaling af te kunnen ronden.

 

 

Verwerken van gegevens

Er wordt gebruik gemaakt van de benodigde gegevens voor het opstellen van facturen. Dit wordt automatisch opgesteld door Lightspeed, de webshop provider. De gegevens worden beschermd door middel van een toegepaste beveiliging via een SSL Certificaat, waardoor inloggegevens en betalingsstappen goed zijn beveiligd.

De personen die toegang hebben tot de de website van Iek&Jet en dus ook tot bovenstaande persoonlijke gegevens, zijn de websitebouwer en de eigenaren van Iek&Jet.

 

Verwerkingsregister

De betalingsgegevens worden verwerkt door middel van het betalingssysteem van Mollie. Dit wordt verder uitgewerkt in het hoofdstuk ‘Betalingssysteem Mollie”.

De factuurgegevens op de website van www.iekenjet.nl blijven in het CMS staan in het account van Iek&Jet. De persoonsgegevens worden onbepaalde tijd bewaard tenzij anders gevraagd door de klant of de eingenaar van Iek&Jet.

 

Betalingssysteem Mollie

Verklaring Mollie: “Partijen zijn in sommige gevallen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht een verwerkingsovereenkomst aan te gaan. Dit geldt alleen wanneer zij persoonsgegevens verwerken in opdracht van een andere partij.

Mollie is van mening dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gebruikersovereenkomst hier niet onder valt. Iek&Jet en Mollie werken niet in opdracht van elkaar als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Iek&Jet verwerkt geen gegevens in opdracht van Mollie, en Mollie verwerkt geen gegevens in opdracht van Iek&Jet. 

De gegevens die Mollie ontvangt, worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit standpunt heeft Mollie ook opgenomen in de Privacyverklaring, welke u hier kunt lezen. https://www.mollie.com/nl/privacy"

 

Privacy verklaring Mollie artikel E.3: “Mollie zal Persoonsgegevens welke zij tot haar beschikking heeft alleen verwerken voor het uitvoeren van haar Dienstverlening. Mollie zal Persoonsgegevens niet beschikbaar stellen aan derden, met uitzondering van de gegevens welke geregistreerd zijn bij een websiteprofiel (deze kunnen op het bankafschrift van een Klant verschijnen).”

“Mollie is verantwoordelijk voor de bescherming van de Betaalgegevens welke zij in haar bezit heeft en zal alle, uit commercieel oogpunt redelijke, administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om uw Persoons- en Betaalgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of onbedoeld verlies of wijziging. Ondanks voorgaande kan Mollie niet garanderen dat ongeautoriseerde derden nooit in staat zullen zijn de door Mollie genomen beveiligingsmaatregelen te doorbreken of omzeilen en de Persoons- en/of Betaalgegevens gebruiken voor malafide doeleinden. Iek&Jet en de gebruiker zelf accepteert dit risico wanneer Mollie de Persoonsgegevens van verstrekt.”

 

Rechten van betrokkenen

Rekening houdend met de nieuwe AVG-privacyrechten heeft de klant van Iek&Jet de volgende rechten:

 

Aanpassingen van gegevens

Voor eventuele aanpassingen van de persoonsgegevens kan de gebruiker contact opnemen via de ‘Contact button’ op de website van Iek&Jet. Hier kan een bericht achter gelaten worden, waarna zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen met de klant. De aanpassingen kunnen dan in overleg met de gebruiker gewijzigd worden.

 

Klachten

Voor eventuele klachten kan de gebruiker op de website via de button ‘Contact’ op een eenvoudige manier een klacht indienen. Wanneer de klacht ontvangen is wordt hier zo spoedig mogelijk een antwoord op gegeven.

Voor klachten over het omgaan en verwerken van de persoonsgegevens door Iek&Jet heeft de gebruiker de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in de dienen.

 

Functionaris voor de gegevensbescherming

Onder de AVG kunnen organisaties verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Op grond van artikel 37 van de AVG is een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) in drie situaties verplicht aan te stellen. Voor Iek&Jet geldt deze verplichting niet aangezien Iek&Jet niet valt onder overheidsinstanties, publieke organisaties, organisaties die vanuit kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen, of bijzondere persoonsgegevens verwerken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikte bronnen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/functionaris-voor-de-gegevensbescherming-fg

 

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/avg/voorbereiden-op-de-avg-algemene-verordening-gegevensbescherming/